Home   ›   Aktuality   ›   Socha Svatého Jana Nepomuckého   ›    

Socha Svatého Jana Nepomuckého

18. 3. 2016

Z březnového zasedání zastupitelstva:

 

Po krádeži a znovunalezení sochy Sv.Jana sochu ji převzal akademický sochař Tlášek a zahájil restaurátorské práce (tento umělec provedl poslední restauraci).

Rozsah restaurátorských prací zřejmě nepřesáhne 50.000 Kč. Odbor památkové péče Tábor nebude na restaurování sochy přispívat. Socha je pro případ poškození do této částky pojištěna, takže škodu uhradí pojišťovna.

Rada obce projednala a doporučuje alternativu zhotovení duplikátu sochy (cca 40.000 - 45.000 Kč). Zhotovením duplikátu sochy se sníží pravděpodobnost dalších krádeží a ochrání originál před povětrnostními vlivy. Spojováním pískovcových dílů sochy totiž dojde k vytvoření míst méně prostupných pro vlhkost a střídání teplot zejména okolo nuly může vést až praskání sochy v místech spojů. Originál zrestaurované sochy by, po schválení Kajským památkovým úřadem, mohl být přemístěn pod střechu obecního úřadu (obřadní síň nebo jiné vhodné místo).

Zastupitelstvo obce se usneslo takto:

schválilo zrestaurování sochy Svatého Jana a zhotovení duplikátu sochy v souhrnné ceně nepřesahující 100.000,- Kč. Pověřuje starostu obce dalším jednáním v této záležitosti, rozhodnutí, týkající se případné rozpočtové změny související s restaurováním sochy a zhotovením kopie, zastupitelůstvo svěřuje do kompetence rady obce.

Kontakt

Obec Nadějkov
Náměstí Prokopa Chocholouška 6
398 52 Nadějkov
mapka
  • email: urad/nadejkov.cz
  • telefon: 381 272 117
  • telefon správce obecního
    majetku:
    732 264 984
  • telefon starosty: 603 208 149
  • identifikátor datové schránky: jzubcm6
  • číslo účtu: 705775359/0800

Úřední hodiny

Pondělí: 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Středa: 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Čtvrtek:  7.30 - 12.30

Mimo úřední hodiny nezaručujeme
možnost úředního jednání.

Czech POINT

Venkovská tržnice