Výběrové řízení na pronájem pohostinství "U Jandů" prodlouženo

3. 4. 2017

Rada obce Nadějkov

vyhlásila dne 13. 2. 2017 svým usnesením č. 26/2017

výběrové řízení

na pronájem Pohostinství U Jandů, nebytového prostoru v obecním vlastnictví, čp. 18 na st. p. 44 v obci a k. ú. Nadějkov.

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat alespoň následující náležitosti:

 1. profesní životopis
 2. doklad o vzdělání (vyučení)
 3. výpis z rejstříku trestů (ne starší než šest měsíců)
 4. vlastní návrhy a představy:
  1. nabídka poskytovaného sortimentu služeb
  2. otvírací doba
  3. případné využití objektu také pro jiné účely než pohostinství (účely navazující nebo podobné)
  4. nabídka nájemného

Případné podrobnosti žadatel podá při ústním pohovoru s výběrovou komisí.

 

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně nebo doručte osobně na adresu:

Obec Nadějkov,

Náměstí Prokopa Chocholouška čp. 6,

398 52 Nadějkov

nejpozději dne 28. 4. 2017 do 11:00 hod, v zalepené obálce označené: „Výběrové řízení - Pohostinství U Jandů“ a „Neotevírat“, rozhodující je datum a hodina doručení

Otevírání obálek proběhne dne 28. 4. 2017 v 16 hodin na OÚ v Nadějkově. Ústní pohovor s uchazeči, kteří splnili podmínky zadání, bude v 17 hodin téhož dne.

 

telefon obecního úřadu v Nadějkově 381 272 117,

e-mail: urad@nadejkov.cz

 

Zájemci si mohou objekt po předchozí domluvě prohlédnout.

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.

Kontakt

Obec Nadějkov
Náměstí Prokopa Chocholouška 6
398 52 Nadějkov
mapka
 • email: urad/nadejkov.cz
 • telefon: 381 272 117
 • telefon správce obecního
  majetku:
  732 264 984
 • telefon starosty: 603 208 149
 • identifikátor datové schránky: jzubcm6
 • číslo účtu: 705775359/0800

Úřední hodiny

Pondělí: 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Středa: 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Čtvrtek:  7.30 - 12.30

Mimo úřední hodiny nezaručujeme
možnost úředního jednání.

Czech POINT

Venkovská tržnice