Home   ›   O obci   ›   DPS   ›    

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou, který byl otevřen byl v květnu r. 2003, je nájemní bytový dům s podporovaným bydlením.

Pečovatelskou službu v DPS zajišťují od 1.7.2007 Sociální služby Města Milevsko. Pečovatelka: Jaroslava Bendová, telefon 604 300 139

V DPS je 12 bytů (garsoniéry  pro jednotlivce, 1 + 1 pro dvojice) s výměrou v rozmezí 24 – 49 m2.

Přízemí 1. patro 2. patro
byt č. výměra m2 byt č. výměra m2 byt č. výměra m2
1 24 4 33 10 29
2 35 5 38 11 49
3 35 6 35 12 48
7 30
8 42
9 49

 

Nájem je regulován vyhláškou. Společně s poplatkem za teplo a základní služby vyjde u nejmenšího bytu na 2 333 Kč, u největšího na 3 558 K měsíčně; elektřina se platí podle spotřeby.

Zásady pro pronájem bytů

Do Domu s pečovatelskou službou jsou umísťováni občané ve starobním nebo invalidním důchodu, jejichž zdravotní stav a věk umožňují, za předpokladu poskytování pečovatelské služby v potřebném rozsahu, vést poměrně samostatný život. Dále pak starší manželské dvojice (sourozenci, dvojice jiných příbuzných, druh-družka apod.), jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování  pečovatelské služby a druhý mu ze závažných důvodů potřebnou péči sám nemůže poskytnout. Přednostně se přijímají občané, kteří mají trvalé bydliště na území obce Nadějkov, nebo mají k obci alespoň osobní vztah (rodáci, bydliště dětí a pod.) a kteří vzhledem ke svým sociálním poměrům a zdravotnímu stavu potřebují pečovatelskou službu.

Dokumenty požadované pro přijetí:

  • Žádost
  • Vyjádření lékaře
  • Prohlášení ručitele, potvrzení o příjmu.

Žádosti občanů, kteří splňují podmínky pro přijetí do Domu s pečovatelskou službou, jsou evidovány v seznamu uchazečů. O pronájmu bytu rozhoduje rozšířená rada obce. V současnosti jsou všechny byty obsazené. Je však stále možné podávat žádosti.