Home   ›   Aktuality   ›   Dotační akce   ›   Realizované akce obce   ›    

Realizované akce obce

2013

 • Rekonstrukce tělocvičky ZŠ Nadějkov. Zazdění čtyř oken na severní straně budovy, výměna pěti oken na jižní straně a vstupních dveří do tělocvičny. Na nová okna přidány ochranné sítě. Celkové náklady 88.853 Kč. Plánovaná rekonstrukce byla provedena díky dotaci z POV Jč Kraje přes Společenství obcí Čertovo břemeno. Akci za 88.853,-Kč provedla firma Doubek, obec uhradila spoluúčast 30%
 • Vrty na pitnou vodu. Jde o dva nové vrty nad potokem pod Mozolovem. Účelem projektu je posílení zdrojů pitné vody pro Nadějkov. Práce začaly v září 2013.
  Financování: celková cena 397 918 Kč, podpora EU 338 230 Kč (85%), SFŽP 19 896 Kč (5%), vlastní financování 39 792 Kč (10%) Kč. Název projektu: "Nadějkov-vrty NJ-1 a NJ-2"
 • Oprava osadního domu v Brtci.Výměna čtyř oken a vstupních dveří z důvodu tepelných úspor. Akce celkem 63.801 Kč, z POV Jč Kraje přes společenství obcí Čertovo břemeno, spoluúčast obce 30%
 • Hřiště v ulici U Kaštanu. Obnova hřiště v ulici U kaštanu podle představ dětí a rodičů - doplnění herních prvků pro menší děti. Celková částka 107 827,-Kč, 70 % POV Jč Kraje přes Společenství obcí Venkov, spoluúčast obce 30%
 • Oprava drobných sakrálních staveb - kapličky v Bezděkově a Nadějkově, na křižovatce Fikarovy a 5. května. Akce celkem za 42 749 Kč, z grantového programu Jč Kraje 25 000 Kč. Opravu provedl Jiří Dušek z Nadějkova
 • Požární nádrž v Brtci. Nepodařilo se získat dotaci, opraveno z prostředků obce za 90 000 Kč.
 • Nákup požárního příslušenství a zásahových osobních ochranných prostředků pro Jednotku SDH obce: hasicí přístroje, přilby, rukavice, hadice. Celkem za 51 227 Kč, GP JčK 20 000 Kč

 

2012:

 • Oprava oken v budově obecního úřadu. Dotace z POV Jč. Kraje (DT-1). Akce celkem za 127 500 Kč, dotace 63.000 Kč. 13 oken - spodní patro. Provedla firma TSH Malšice.
 • Oprava hřbitovní zdi. Dotace z POV Jč. Kraje (DT-1). Akce celkem za 150 000 Kč, dotace 65 000 Kč, vlastní podíl 85 000 Kč. Provedla firma Klicman – stavby.
 • Oprava požární nádrže v Modlíkově. Akci  za 93 465 Kč podpořil z grantového schéma Jč. Kraj dotací 62 565 Kč (tj.70%). Opravila se hráz a odtok a nádrž se odbahnila. Provedl Ing. Martin Suchopar – POND TRUST.
 • Oprava obecní cesty Homolské“ podpořená z POV přes mikroregion Čertovo Břemeno Jč. Kraj, akce za 79 600 za Kč, dotace 50 000 Kč. Cesta se na splavovaných místech opatřila 3 horskými vpustmi. Zhotovil Ladislav Novák z Květuše.
 • Oprava části střechy na obecním domu čp.5 v Nadějkově, podpořená dotací 50 000 Kč z POV přes mikroregion Venkov Jč.Kraj, akce celkem za 74 152 korun. Opravila se část poškozeného krovu a střechy směrem k náměstí. Opravu zajistil Jiří Dušek z Nadějkova.
 • Oprava hřbitovní zdi. Akce podpořená z Grantového programu Úcta k předkům Jč. Kraje, reg. číslo 41-043/12. Akce za 45 000 Kč, dotace 30 000 Kč. Provedla firma Klicman – stavby.
 • Knihovna a infocentrum obce Nadějkov – zkvalitnění vybavení. Nákup dvou počítačů za celkem 30 000 Kč, podpořilo Ministerstvo kultury dotací z programu VISK ve výši 14 700 Kč.
  :

2011:

 • PRV: Oprava Společenské místnosti ve Starcově Lhotě, opatření Realizace místní rozvojové strategie. Žadatelem o dotaci bylo Myslivecké sdružení Větrov, majetek – společenská místnost - patří Obci Nadějkov. Náklady na akci byly 148.616,-Kč, dotace činí 133.754,-Kč.
 • POV JčK : Oprava střechy tělocvičny, oprava topné soustavy obecního úřadu. Náklady akce byly 248.784,-Kč. Celkové náklady 252.778,-Kč, dotace 180.000,-Kč.
 • PRV přes DSMO Venkov: Výměna oken Obecního úřadu. Celková částka 122.492,-Kč, dotace 65.000,-Kč.
 • Jihočeský kraj: Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO). Hlavním nákladem byla oprava požárního auta a dále nákup hadic, zásahových rukavic a přileb. Celková částka akce byla 126.373,-Kč, dotace 65.000,-Kč.
 • Přes MAS Krajina srdce je Nadějkov zapojen do dotačního projektu Řemeslo má zlaté dno. Dotace zde je 1 485 469 Kč, obec přímo neplatila nic.

2010

 • POV JčK: Výměna oken v půdních vestavbách (bytech) : celá akce 400.000,-Kč, dotace 200.000,-Kč (50%). Provedeno 6.9.2010 – 24.9.2010. Stará, nevyhovující okna byla demontována, bylo provedeno tepelně izolační dotěsnění a okny vyměněna za nová, se současnými tepelně izolačními vlastnostmi.
 • POV MMR: Sportoviště pro nadějkovské děti: celá akce 282.000,-Kč, dotace 197.000,-Kč (70%). Provedeno 1.8. – 20.8.2010. Byl položen moderní umělý povrch s čárami pro tenis, volejbal a basketbal. Nad rámec dotační akce z obecního rozpočtu byly pořízeny nové basketbalové koše.
 • GP JčK: Autobusová zastávka Modlíkov: celá akce 29.500,-Kč, grant 20.650,-Kč (70%). akce byla ukončena 18.10.2010. Na místě autobusové zastávky v nepřehledé dopravní situaci byla provedena terénní úpravy a mimo komunikaci instalována nová autobusová čekárna.
 • POV (přes DSMO Čertovo Břemeno): Výměna kotle a topných rozvodů v budově OÚ v Nadějkově, celá akce 190.000,-Kč, dotace 90.000,-Kč. Provedení akce: 30.7.-30.10.2010. Byla provedena výměna starého kotle ústředního topení (v té době již havarijního) za nový. Zároveň byla vyměněna část nejdůležitějších ventilů.
 • POV JčK, (přes Čertovo Břemeno): Rozvoj činnosti Mikroregionálního informačního centra v Nadějkově, sloužícího mikroregionu (DSMO) Čertovo Břemeno, celková cena 120.000,-Kč, dotace 84.000,-Kč (70%). Realizace od července do prosince 2010. Byly zkvalitněny webové stránky mikroregionu, pořízena regionální literatura, informační panely, vylepšen „dětský koutek“, obnoveno značení běžkařských tratí.
 • Výstavba inženýrských sítí (14 stavebních parcel) – úrok z úvěru, dotace 25.000,-Kč. Stavební parcely pro individuální výstavbu, „zainvestované“: komunikace, vodovod, kanalizace, elektřina, telefonní přípojky, veřejné osvětlení.

2009

POV Jč.Kraje:

 • Modernizace MŠ" dotace ve výši 100 379,-Kč (80%), spoluúčast obce 25 095,-Kč (20%) Nové elektrické osvětlení, nábytek.
 • Výměna oken a dveří v MŠ, dotace 138 000,-Kč (70%), spoluúčast obce 58 000,-Kč
 • Výměna oken v Pohostinství, dotace 180 000,-Kč. Spoluúčast obce 180 000,-Kč (50%) Celková akce 360 000,-Kč.
 • Mikroregionální informační centrum, dotace 73 000,-Kč (69,5%), Spoluúčast obce 32 000,-Kč (30,5%), celková akce 105 000,-
 • Výstavba inženýrských sítí – úrok z úvěru, dotace 44 000,-Kč (70%), spoluúčast obce 19 000,-Kč (30%) celková akce 63 000,-Kč.

POV MMR:

 • Oprava dvou sakrálních staveb v obci Nadějkov (kaplička ve Vratišově dokončení a hrobka na hřbitově). Dotace 70% ve výši 121 000,-Kč. Spoluúčast obce 52 000,-Kč (30%). Celková akce 173 000,-Kč.
 • Nadějkovská knihovna pro 21. století, Dotace 122 000,-Kč (70%), spoluúčast obce 53 000,-Kč (30%). Celková akce 175 000,-Kč.

 

2008:

 • GP Jč Kraje na podporu oprav autobusových čekáren: celkem akce 134.125,-Kč, dotace 100.594,- Kč, spoluúčast obce 33.531,-Kč
 • POV MMR Obnovení sportoviště u školy – zpevněný povrch (děti a mládež) 328.000,- celk.dot.akce, zvýšeno plochou, akce celkem 412.206,-, dotace 200.000,-Kč, spoluúčast 199.206,-Kč.
 • POV JčK na d.t.1-4, Oprava chodníků a horských vpustí: celkem 400.000,- Kč, celkem, dotace 200.000,- Kč, spoluúčast 200.000,- Kč
 • POV MMR (přes Čertovo Břemeno): Okna v sále Pohostinství, celkem 105.000,- Kč, dotace 72.500,- Kč, spoluúčast obce 32.500,-Kč
 • Hasičský grant JčK: Stříkačka, celkem 45.000,- Kč, dotace  31.500,-Kč, spoluúčast 13.500,- Kč.

2007:

 • Dotace MMR na odstranění škod po povodni: 3.789.000,- Kč  – Propustek u silnice na Hronovu Vesec a Mozolov
 • Dotace Jč Kraje 1.845.830,-Kč: Úpravna pitné vody, dotace MF 2.210.460,- Kč na odradonování
 • POV MMR DT 2, děti a mládež: Nadějkov dětem - děti Nadějkovu, 120.000,- Kč, dotace 84.000,- Kč. Herní prvky u školy.
 • POV JčK: Inženýrské sítě v obci Nadějkov, dotace 150.000,-Kč

2006:

 • SROP: 1.003.000,- Kč na opravu komunikace přes Větrov
 • Hasičský grant JčK 98.742,- Kč na opravu hasičské stříkačky a nákup hadic
 • POV JčK: Nadějkovská rodinná stezka, celkem 25.050,- Kč, dotace 20.500,- Kč

2005:

 • grant Jč kraj: Pořízení konceptu územního plánu obce, dotace 75.000,-Kč
 • grant Jč kraje na ekologickou výchovu: projekt Cesty, stezky, pěšinky, dotace 25.000,- Kč

2004:

 • Půdní vestavba čp.105 dokončení, celková cena 1.100.000,- Kč, podíl obce 490.000,-Kč
 • Oprava obecního domu čp.105 výměna oken, celková cena 320.000,- Kč, dotace 160.000,-Kč, podíl obce 160.000,-Kč
 • Projekt.přípravy: územní plán 2004-2005: celková cena 160.000,- Kč, dotace 80.000,-Kč, podíl obce 80.000,-Kč
 • Rekonstrukce čp.18 – Pohostinství I. etapa (opravy soc.zařízení): celková cena 560.000,- Kč, dotace 280.000,-Kč, podíl obce 280.000,-Kč
 • Revitalizace veřej.ploch a komunikací oprava návsi Mozolov, oprava a doplnění dětského hřiště u čp.105 a 106: celková cena 153.000,- Kč, dotace 107.000,-Kč, podíl obce 46.000,-Kč
 • ČOV - odkoup. rybníku, celková cena 263.000,- Kč, bez dotace, podíl obce 113.000,-Kč

2003:

 • Půdní vestavba čp.105: 2 byty, celková cena 1.100.000,- Kč, dotace 610.000,-Kč, podíl obce 0,-Kč
 • Projekt. příprava - studie na ekologický bytový dům se 6 byty, celková cena 58.000,- Kč, dotace 41.000,-Kč, podíl obce 17.000,-Kč
 • Revitalizace veřejných ploch chodník u DPS, na hřbitově (chodník před hřbitovem s poškozenou kanalizací, vývěry vod, nový povrch středové cesty hřbitovem, ošetření význačného stromořadí okolo hřbitova), opravy návsí na osadách (Chlistov - obnovení návesního rybníčku, prostranství návsi, zatravnění, osázení), ošetření významného stromu v Šichově Vesci, celková cena 126.000,- Kč, dotace 88.000,-Kč, podíl obce 38.000,-Kč
 • Instalace informačních tabulí: kombinace úřední desky s veřejnými oznámeními, celková cena 51.000,- Kč, dotace 36.000,-Kč, podíl obce 15.000,-Kč
 • Vybavení veřejných prostranství: jednotné oznamovací tabule na návsi osad, celková cena 57.000,- Kč, dotace 40.000,-Kč, podíl obce 17.000,-Kč
 • Propagace: publikace Publikace Společenství obcí Čertovo břemeno, mapa cyklotras, publikace Čertovo břemeno o jednotlivých obcích společenství, celková cena 10.000,- Kč, dotace 7.000,-Kč, podíl obce 3.000,-Kč
 • ČOV - odkoup. rybníku Rákosný pro budoucí čističku a přilehlého pozemku, celkem 263.000,- Kč, bez dotace, splaceno 150.000,- Kč

2002:

 • DPS, celková cena 12.000.000,- Kč, dotace 10.000.000,-Kč, podíl obce 2.000.000,-Kč
 • Kapličky - opravy a propagace, celková cena 70.000,- Kč, dotace 49.000,-Kč, podíl obce 21.000,-Kč
 • Péče o významné stavby, celková cena 95.000,- Kč, dotace 66.000,-Kč, podíl obce 29.000,-Kč
 • Opravy povrchů cyklotras, celková cena 320.000,- Kč, dotace 224.000,-Kč, podíl obce 96.000,-Kč

půdní vestavba čp.105 dokončení

1 100

 

490

oprava obecního domu čp.105 výměna oken

320

160

160

vodovod a vodní zdroje (regenerace)

 

 

50

projekt.přípravy: územní plán 2004-2005 (grant)

160

80

80

rekonstrukce čp.18 – Pohostinství I. etapa (opravy soc.zařízení)

560

280

280

Revitalizace veřej.ploch a komunikací oprava návsi Mozolov, oprava a doplnění dětského hřiště u čp.105 a 106.

153

107

46

ČOV - odkoup. rybníku

263

bez

113

obnova krajiny a péče o životní prostředí: vysekávání vstavačových luk Pohořelice, Brtec

 

 

40

Kontakt

Obec Nadějkov
Náměstí Prokopa Chocholouška 6
398 52 Nadějkov
mapka
 • email: urad/nadejkov.cz
 • telefon: 381 272 117
 • telefon správce obecního
  majetku:
  732 264 984
 • telefon starosty: 603 208 149
 • identifikátor datové schránky: jzubcm6
 • číslo účtu: 705775359/0800

Úřední hodiny

Pondělí: 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Středa: 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Čtvrtek:  7.30 - 12.30

Mimo úřední hodiny nezaručujeme
možnost úředního jednání.

Czech POINT

Venkovská tržnice