Home   ›   O obci   ›   Osady   ›   Brtec   ›    

Brtec

 

 

(zdroj: wikipedia.org a Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl IV.)

Nachází se asi 3 km na jih od Nadějkova. Je zde evidováno 30 adres, trvale zde žije 39 obyvatel. Brtec je také název katastrálního území o rozloze 2,83 km2.

První zmínka o této osadě je z roku 1421. Patřívala k Jistebnici a ještě v r. 1848 se jmenovala Brtce. V roce 1617 zde bylo devět sedláků, celkem 74 obyvatel. V roce 1638 osm sedláků: Jíra Vachů, Václav Míků, Martin Bolek (nebo Volek), Matouš Vítů, Jan Fara, Jakub Vacků, Mikuláš Hejrů a Jan Vlček. V roce 1843 žilo v 19 domech 163 obyvatel, v roce 1927 1920 v 27 domech 172 obyvatel a v roce 1930 v 29 domech 178 obyvatel. V roce 1925 zde byl založen sbor dobrovolných hasičů, který pracuje dodnes.

Před obcí u komunikace ze směru Pohoří - Svoříž se nachází drobný kříž na kamenném podstavci. Na kulatém štítku nad vyobrazením Panny Marie je tento nápis: POCHVÁLEN BUĎ JEŽÍŠ KRISTUS. U komunikace vedoucí do obce se nalézá kamenný kříž, který nese na svém soklu dataci 1869. V obci se na soukromém pozemku v zahrádce mezi čp. 6 a 7 nachází dřevěná zvonice. Vedle zvoničky je umístěný další kříž. Také na něm je stejný nápis: POCHVÁLEN BUĎ JEŽÍŠ KRISTUS.

Z textu naučné stezky: O vzniku  názvu vesnice píše okresní školní inspektor a sběratel lidové slovesnosti Čeněk Habart v roce 1925 toto: „Za dávných dob bývalo v lesích mnoho divokých včel, jež měly hojně medu a vosku v dutých stromech nebo rozpuklinách skalních, někdy i v děrách jako čmeláci. Místu, kde se včely usadily, říkali naši předkové „brť“; lidé, kteří uměli divokých včel vyhledati a na jiné místo přenésti, se nazývali „brtníci“. Ti dávali včely do úlů ze stromův udělaných, aby si v nich spíše zvykly a postavovali nebo pokládali „brtě“ (úle) v lese. U nich zřídili si chaty k stálému obývání. Poněvadž lesy náležely ze­mě­pánům nebo jiným vrchnostem, museli brtníci odváděti za užívání lesa ke včelařství daň zvanou „brtné“; daní tou byly hrnce medu.“

Nad obcí je vrch Pahrbek (627 m.n.m., místně zvaný Čambula, s kruhovým rozhledem. V roce 2013 Brtečtí za pomoi obce a Nadace VIA začali obnovovat starou cestu na Čambulu. V obecních albech najdete fotky z jarního úklidu Čambuly a nedělní vycházky se dvěma architekty: Adamem Barošem, který rozumí krajině a stromům, a Martinem Klodou, který umí stavět rozhledny... vysazovat podél cesty ovocné stromy budeme na podzim 2014, rozhledna je zatím ve fázi plánování.

Mapa katastrálního území

Další mapy - geologická, radonová aj.

 

(zdroj: wikipedia.org a Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl IV.)