Home   ›   O obci   ›   Osady   ›   Petříkovice   ›    

Petříkovice

Nachází se asi 1,5 km na jih od Nadějkova. Prochází tudy silnice II/123. Je zde evidováno 15 adres, trvale zde žije 36 obyvatel. Petříkovice je také název katastrálního území o rozloze 1,24 km2.

Mapa katastrálního území

Další mapy - geologická, radonová aj.

Podle pověstí měli na lesnatém vrchu severovýchodně nad vsí svou tvrz či hrad rytíři, ale historické prameny toto nepotvrzují. V roce 1538 zde žili sedláci Vaněk a Kuba a mlynář Slaba, dále zde byl poplužní dvůr, který byl rozdělen na díly a pronajímán, v pachtu jej měli Jan Vozrakovský, Kuba, Matěj Kolář, Matěj z Vesce, Černý, Ješ, Mikamín, Vacek z Brtce a Lovčí. V roce 1638 se zde uvádějí usedlíci Říha, Řehoř Matoušků, Adam Kovář, Tomáš Krejčí a mlynář Jech.

K osadě patří mlýn Kotaškov na potoce Cedronu. V roce 1617 zde byly 3 selské statky, v roce 1843 zde v 9 domech žilo 63 obyvatel, v roce 1920 v 10 domech 60 obyvatel, před druhou světovou válkou 61 obyvatel. Osada měla vlastní knihovnu a kroniku. Při silnici stojí kamenný kříž, litonový kříž je u odbočky k Hubovu.

(zdroj: wikipedia.org a Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl IV.)