Home   ›   O obci   ›   Osady   ›   Vratišov   ›    

Vratišov

Mapa katastrálního území

Další mapy - geologická, radonová aj.

Z textu Naučné stezky: V zahradě čp. 5 (vpravo od cesty) se nacházejí zbytky tvrziště s kruhovým valem, sídla svobodníka Petra Chrousta, který koupil Vratišov roce 1440 za 30 kop českých grošů. Navíc měl za povinnost platit bývalé majitelce Růženě Elišce z Vratišova ročně 90 grošů a každé Vánoce jí odvádět patero kur (slepic) a za dva groše bílého chleba. Pověst o jednom z je­ho následovníků vypráví jako o neohroženém obránci Čech proti útokům Bavorů. Ti se mu pomstili – přes Rakousko vtrhli do Čech a Chrous­tovu tvrz vypálili.

V osadě stojí kaplička z r. 1934, kterou místní obyvatelé pečlivě udržují a koná se zde májová pobožnost.

O kapličce z farní kroniky: Roku 1936, ve svátek Nanebevstoupení Páně, posvětil jsem (P. Bohuslav Veselý) novou kapli ve Vratišově ke cti Nejbl. Panny Marie. Kaple zbudována byla r. 1934 nákladem osadníků vratišovských, dle plánu stavitele Bočana z Milevska, schváleného biskupskou konzistoří v Českých Budějovicích,obnosem 8000 Kč, nepočítaje podlahy a dříví. Stará kaple, úplně sešlá,  byla zbořena. Kaple stojí u cesty na pozemku Josefa Hadáčka z čp. 7, který pozemek daroval.

Pověsti

Vratišov na stránkách Proměněné Chyšecko

 

(zdroj: wikipedia.org a Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl IV.)