Home   ›   Úřední   ›   Územní plán   ›    

Územní plán

Územní plán a jeho prezentaci pro obecní web zpracovala kancelář M.A.A.T. arch. Martina Jirovského v roce 2006. Prezentace obsahuje návrh, koncept i schválený územní plán obce, hlavní výkresy, výkresy veřejné infrastruktury, výkresy veřejně prospěšných staveb, výkresy předpokládaných záborů ZPF, plány jednotlivých osad, zpracování názorů veřejnosti a fotogalerii vč. leteckých snímků.

Kontakt

Obec Nadějkov
Náměstí Prokopa Chocholouška 6
398 52 Nadějkov
mapka
  • email: urad/nadejkov.cz
  • telefon: 381 272 117
  • telefon správce obecního
    majetku:
    732 264 984
  • telefon starosty: 603 208 149
  • identifikátor datové schránky: jzubcm6
  • číslo účtu: 705775359/0800

Úřední hodiny

Pondělí: 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Středa: 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Čtvrtek:  7.30 - 12.30

Mimo úřední hodiny nezaručujeme
možnost úředního jednání.

Czech POINT

Venkovská tržnice