Home   ›   Turistika   ›   Památky   ›   Kaplička u rybníka Kužel   ›    

Kaplička u rybníka Kužel

Na místě srážky se Švédy byla postavena z vděčnosti panem Adamem Bedřichem Doudlebským a jeho chotí Annou. Kaplička Rodičky Boží Svatohorské je opatřena soškou mariánskou, jež je věrnou napodobeninou Svatohorské Panny Marie. Votivní kaplička v Nadějkově má ráz slohu barokového z polovice 17. století. Podobá se přední stranou průčelí místního barokového chrámu. Na stříšce je zasazen dvojitý železný křížek. Soška Panny Marie z této kapličky je 50 cm vysoká, z hruškového dřeva, vpravo vybočená s korunkou na hlavě. Nošena bývala při poutních procesích do mariánské svatyně v Sepekově, kam ke zdejšímu chrámu putovalo každoročně procesí dne 8. září.

O bitvě na místě kapličky se vypráví toto: v místech, kde nyní stojí, táhlo se opevnění tvrze. Na sklonku třicetileté války, dne 28. srpna dobyl díky zradě pana Otowalského švédský generál Königsmark Malou Stranu a Hradčany. Na Starém Městě držel se císařský velitel Büchheim, jeho jízdě však docházela píce, a proto Prahu opustil a táhl do jižních Čech, aby se zásobil. V patách za ním táhl švédský velitel Alfred Würtenberk. Dostihl ho na hrázi rybníka Rožmberka u Hluboké, kde se strhla bitva, ve které bylo císařské vojso poraženo a rozprášeno. Generálové Büchheim a Meiter spolu s mnoha důstojníky byli zajati. Nemaje žádné další protivníky, táhl generál Büchheim plenit a pálit Jižní Čechy. Došel až do Tábory, který dobyl a dal vojskům v plen. Tehdy se skupiny vojáků rozběhly i po okolí a tak se nějaký malý oddíl dostal do Nadějkov, kde byli zámeckou gardou a občany poraženi. Kaplička u Kužele byla později vystavěna jako památka na tuto událost.

Těla padlých vojáků byla prý pohřbena na Stračím vrchu, na cestě do Mozolova, kde byl postaven kamenný křížek. Protože byl odcizen neznámým zlodějem, stojí dnes na jeho místě replika.

 

 

Města a obce v okolí

Turistické cíle