Home   ›   Turistika   ›   Památky   ›   Lourdy   ›    

Lourdy

U silnice do Milevska je skalní kaplička „Lurdy“, kterou nechal zřídit pan Štěpán Dvořák z Modlíkova, čp. 3. Od mládí chtěl být knězem, ale do semináře se ne­dostal. Když získal podíl z prodeje cha­lupy, rozhodl se uskutečnit svůj dáv­ný sen a navštívit zázračné Lourdy. V ci­zi­ně však onemocněl zákeřnou ne­mo­cí a naděje na vyléčení měl pramálo. V zou­fal­ství se modlil k Panně Marii, vzý­val ji, že když způsobí, aby se uzdra­vil, ne­chá ve skalách u Modlíkova zbu­do­vat po­dobný svatostánek, jaký je v Lourdech. Stal se zázrak a Štěpán se uzdravil. Na slib nezapomněl, najal dělníky a své věno použil na stavbu ka­plič­ky. Vysvěcena byla roku 1927. Místo pro kapličku bylo vybráno v upo­mínku na zvláštní sluneční záři, kterou 13. 2. 1861 při pohřbu Anny Krušinové, matky devíti dětí z Micáskova mlýna viděli účastníci pohřbu. Úkaz vnímali jako znamení, neboť ten den bylo třetí výročí zjevení v Lourdech.

Původní dřevěná soška od italského mistra a její další dvě kopie byly ukradeny. Nynější je pouze sádrová, zobrazuje Pannu Marii z Mariazell, a v roce 1998 ji, krátce před svou smrtí, opravil pan Karel Veselý z Prahy, ro­dák z Nadějkova.

Města a obce v okolí

Turistické cíle