Home   ›   Turistika   ›   Památky   ›   Fara   ›    

Fara

Farní budova zděná, jednopatrová, do r. 1946 šindelem krytá, nyní krytina eternitová. Byla postavena v r. 1738 péčí hraběte V. I. Deyma, dílem na útraty kostelního jmění  za 105 0 zl. a 23 kr. Matrika vedena od r. 1725. Přiléhá k ní zahrada, bývalý hřbitov v sousedství kostela.

Farní budova, jejíž střecha byla velice sešlá, byla v r. 1946 z výnosu sbírek a dobrovolných směn občanstva opravena a střecha pokryta eternitem. Dříví na krov věnovali okolní občané, opravy si přes to vyžádaly náklad 42 520 Kč. Na farní budově je umístěna pamětní deska Prokopa Chocholouška, která tu byla zasazena ku dni 7.7.1914, výročí 50letého úmrtí spisovatele. Na farní zahradě vykopána na náklad farářův v r. 1900 studna 6,40 m hluboká.

V druhé polovině byly na faře obchody a několikrát se uvažovalo o jejím zbourání.

Po roce 1989 byla na budově byla pořízena nová fasáda, pokračuje se s opravami krovů a prvního patra. V současnosti je v přízemí kromě bytu faráře ještě pamětní místnost spisovatele Prokopa Chochlouška, prodejna knih, otevřená vždy v neděli po mši, a skautská klubovna.

Města a obce v okolí

Turistické cíle