Home   ›   Turistika   ›   Památky   ›   Farská zahrada   ›    

Farská zahrada

Farská zahrada leží mezi kostelem Nejsvětější Trojice a farou v srdci Nadějkova a patří mezi jeho nejkrásnější místa. Po mnoha letech, kdy byla nepřístupna, se ji podařilo početné skupině místních i přespolních dobrovolníků v roce 2012 postupně obnovit a otevřít široké veřejnosti. Od té doby slouží jako místo pro potěchu těla i duše, pro odpočinek a jako zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí. Autory řešení zahrady v přírodním duchu jsou Ing. Eva Teplická a Ing. Lucie Komendová z Ateliéru Gaia a výtvarník Lukáš Gavlovský. Realizátory úprav zahrady je Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí a Farnost Nadějkov s dalšími spolky a dobrovolníky. Komunitní projekt obnovy zahrady finančně podpořila Nadace VIA, Nadace České spořitelny a společnost NET4GAS v rámci programu "Místo kde žijeme".

Města a obce v okolí

Turistické cíle