Home   ›   Turistika   ›   Příroda   ›   Památné stromy   ›   Buk u Hubova   ›    

Buk u Hubova

Vyhlášení: 6.11.2004
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: buk lesní (Fagus sylvatica L.)
Obec: Nadějkov
Katastrální území: Nadějkov
Číslo parcelní pozemku: KN 690
Popis lokality: strom vyrůstá na okraji remízu severně od osady Hubov, vedle účelové komunikace.
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 485 cm
Zdravotní stav: v koruně poměrně četný výskyt suchých větví a zlomů, který je pro tento druh dřevin srovnatelného stáří častým jevem.
Důvody ochrany: solitéra, mohutný vzrůst.
Ochranné pásmo: kruh o poloměru 15 m od paty kmene

zdroj:  www.taborcz.eu

Města a obce v okolí

Turistické cíle