Home   ›   Turistika   ›   Příroda   ›   Památné stromy   ›   Strážní lípa v Mozolově   ›    

Strážní lípa v Mozolově

Vyhlášení: 15.1.2005
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: lípa velkolistá (Tilia cordata Mill.)
Číslo ústředního seznamu: 308103.1/1
Obec: Nadějkov
Katastrální území: Mozolov
Číslo parcelní pozemku: KN 14/2
Popis lokality: strom je součástí řady dalších mohutných lip, které zřejmě původně tvořily hraniční stromořadí severně od osady Mozolov
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 438 cm, výška 37 m.
Zdravotní stav: zdravý a vitální strom s kvalitní korunou, pouze přirozeně prosychající, bez známek závažnějšího poškození kmene či napadení dřevokaznými organismy.
Důvody ochrany: mohutný vzrůst, stáří
Ochranné pásmo: kruh o poloměru 25 m od paty kmene
Zajímavosti: v místě se tradují pověsti, že pod lípou je zakopán poklad z období třicetileté války. Pod kořeny byla údajně nalezena přilba vojáka z této doby a lípa má poklad chránit

zdroj:  www.taborcz.eu

Města a obce v okolí

Turistické cíle