Home   ›   Turistika   ›   Příroda   ›   Památné stromy   ›   Buk u Pohořelické hájenky   ›    

Buk u Pohořelické hájenky

Vyhlášení: 29.5.2002
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: buk lesní (Fagus sylvatica L.)
Číslo ústředního seznamu: 308099.1/1
Obec: Nadějkov
Katastrální území: Starcova Lhota
Číslo parcelní pozemku: KN 589/1
Popis lokality: strom roste na okraji lesa a pastviny zarůstající náletem dřevin, v sousedství bývalé hájenky, která se nachází vpravo od místní komunikace ze Starcovy Lhoty směrem na samotu Busíny. Hájenka je na menší loučce uzavřené v lese a není z komunikace patrná.
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 413 cm
Zdravotní stav: strom je zdravý, jedna ze silnějších větví byla v minulosti zlomena a na kmeni je patrné poškození. V r. 2003 při vichřici došlo k odlomení další větve, ale rána na kmeni je rozsahem malá a postupně se zaceluje.
Důvody ochrany: mohutný vzrůst, významná solitéra, charakteristický habitus dřeviny.
Ochranné pásmo: kruh o poloměru 13 m od paty kmene stromu.

zdroj: www.taborcz.eu

Města a obce v okolí

Turistické cíle