Home   ›   Úřední   ›   Důležité informace   ›   Místní poplatky   ›    

Místní poplatky

Termíny splatnosti a výše poplatku:

 • za psy: do konce února. Platí se 100 Kč za jednoho psa staršího 3 měsíců, od platby jsou osvobozeni občané starší 70 let.
 • za odpady: na rok 2018 se platí v období 1.3. - 31.8. Výše poplatku je 530 Kč a byla stanovena vyhláškou obce č. 1/2015  podle nákladů za rok 2016. Od poplatku se osvobozují děti předškolního věku s trvalým pobytem v obci, a to až do konce kalendářního roku, ve kterém nastoupí povinnou školní docházku. Úleva ve výši 250 Kč se poskytuje studentům s trvalým pobytem v obci, kteří za studiem dojíždějí a jsou přechodně ubytováni v místě studia. Tato skutečnost se prokazuje předložením potvrzení o studiu. Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které mají místo trvalého pobytu v ohlašovně, tj. na adrese Obecního úřadu v Nadějkově, Nám.P.Chocholouška čp.6 (jde o osoby, které ve správním řízení přišly o původní místo trvalého pobytu)
 • z ubytovacího zařízení: čtvrtletně

Podrobnosti: vyhlášky obce.

Kontakt

Obec Nadějkov
Náměstí Prokopa Chocholouška 6
398 52 Nadějkov
mapka
 • email: urad/nadejkov.cz
 • telefon: 381 272 117
 • telefon správce obecního
  majetku:
  732 264 984
 • telefon starosty: 603 208 149
 • identifikátor datové schránky: jzubcm6
 • číslo účtu: 705775359/0800

Úřední hodiny

Pondělí: 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Středa: 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Čtvrtek:  7.30 - 12.30

Mimo úřední hodiny nezaručujeme
možnost úředního jednání.

Czech POINT

Venkovská tržnice