Home   ›   Úřední   ›   Povinné informace   ›    

Povinné informace

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Úplný oficiální název
Obec Nadějkov

2. Důvod a způsob založení
Dle zákona č.367/1990 Sb. v platném znění a zákona č.128/2000 Sb. v platném znění.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení
Náměstí Prokopa Chocholouška 6
398 52 Nadějkov
email: urad@nadejkov.cz
telefon:     381 272 117
telefon správce obecního majetku:     732 264 984
telefon starosty:     603 208 149

5. Případné platby můžete poukázat na bankovní účet
705775359/0800

6. IČO: 00 249 891, Výpis z Administrativního registru ekonomických subjektů  (ARES) zde.

7. DIČ
neplátce DPH

8. Rozpočet v tomto roce a ve dvou minulých letech

9. Žádosti o informace
osobně - úřední hodiny (po, st 7.30-11.30, 12.30-17; čt 7.30-12.30)
písemně - Obec Nadějkov, nám. Prokopa Chocholouška 6, 398 52 Nadějkov
telefonicky - 381 272 117, fax: 381 272 187, 603 208 149 (mobil starosty)
e-mailem - urad@nadejkov.cz, starosta@nadejkov.cz, ucetni@nadejkov.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání
Obecní úřad Nadějkov
nám. Prokopa Chocholouška 6
398 52 Nadějkov

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem, stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

13. Návody pro řešení životních situací
Zájemce o tyto informace odkazujeme na stránky Ministerstva vnitra, ve kterém se nachází rozsáhlá sekce Občan na úřadě s podrobnými návody. Co všechno můžete vyřídit na Obecním úřadě Nadějkov a na koho se zde obrátit, je vypsáno na stránce Obecní úřad.

14. Nejdůležitější předpisy

 • vyhlášky
 • činnost obce se dále řídí platnými zakony, naleznete je na Portálu veřejné správy v sekci Zákony.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů. Obecní úřad může podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada je příjmem obecního rozpočtu.

 • kopírování (tisk) dokumentu: 2 Kč/ A4, 3Kč/A4 oboustranně
 • nahlížení do matriky: 20 Kč

16. Výroční zpráva dle zák. č.106 /99Sb.

Obec Nadějkov vydává na základě  § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona

v roce 2013 zde:

 

17. Seznam organizací

Soubory ke stažení

 • Výroční zpráva
Nápověda:   Jak zobrazit tyto dokumenty?
pro správné zobrazení souborů můžete použít tyto programy:

Kontakt

Obec Nadějkov
Náměstí Prokopa Chocholouška 6
398 52 Nadějkov
mapka
 • email: urad/nadejkov.cz
 • telefon: 381 272 117
 • telefon správce obecního
  majetku:
  732 264 984
 • telefon starosty: 603 208 149
 • identifikátor datové schránky: jzubcm6
 • číslo účtu: 705775359/0800

Úřední hodiny

Pondělí: 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Středa: 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Čtvrtek:  7.30 - 12.30

Mimo úřední hodiny nezaručujeme
možnost úředního jednání.

Czech POINT

Venkovská tržnice