Home   ›   Úřední   ›   Samospráva   ›    

Samospráva

Samosprávou Nadějkova je patnáctičlenné zastupitelstvo, které vzešlo z voleb v roce 2014 - výsledky voleb. Zastupitelstvo ze svých členů volí starostu, místostarostu a další tři členy obecní rady. Starosta Nadějkova je uvolněný, tzn., že práci starosty vykonává jako své zaměstnání.

Zastupitelstvo se schází nejméně čtyřikrát ročně, jeho jednání je vždy veřejné. Usnesení zastupitelstva jsou zveřejněna na webu i na úřední desce, kompletní zápisy z jednání jsou k nahlédnutí na obci.

Pětičlená obecní rada se schází častěji, o tom, jaké má pravomoci, rozhoduje zastupitelstvo.

Ve výborech mohou být i nečlenové zastupitelstva, jejich složení a počet zastupitelstvo schvaluje. V Nadějkově pracuje výbor finanční a kontrolní, na žádost obyvatel osady může zastupitelstvo ustanovit osadní výbory.

Kontakt

Obec Nadějkov
Náměstí Prokopa Chocholouška 6
398 52 Nadějkov
mapka
  • email: urad/nadejkov.cz
  • telefon: 381 272 117
  • telefon správce obecního
    majetku:
    732 264 984
  • telefon starosty: 603 208 149
  • identifikátor datové schránky: jzubcm6
  • číslo účtu: 705775359/0800

Úřední hodiny

Pondělí: 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Středa: 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Čtvrtek:  7.30 - 12.30

Mimo úřední hodiny nezaručujeme
možnost úředního jednání.

Czech POINT

Venkovská tržnice