Home   ›   O obci   ›   Školství   ›    

Školství

Základní škola a Mateřská škola Nadějkov je malotřídní škola s 1.stupněm základní školy,  v současné době s dvěma třídami (ve školním roce 2012/13 je spojený 1. a 2. ročník a 3. a 4. ročník; celkem do školy chodí 22 dětí). Její součástí je mateřská škola s jedním oddělením, školní družina s jedním oddělením a školní jídelna.

Objekt školy a školky je umístěn ve velmi klidné části obce. Školka byla postavena v roce 1981, v roce 1996 k ní byla přistavena budova Základní školy.

Žáci jsou rozděleni do dvou tříd a jejich počty v jednotlivých třídách umožňují věnovat se jak žákům nadaným, tak i handicapovaným. Škola je školou komunitní a je otevřená i nově příchozím. V současné době pracuje ve škole učitelka se specializací speciální pedagog.

Zájmy dětí jsou uspokojovány v zájmových kroužcích (sportovní, hra na flétnu, angličtina, počítače). Ve škole se vyučuje nepovinný předmět náboženství. Při místní knihovně je čtenářský kroužek.

Škola je vybavena několika odbornými učebnami. Je to především počítačová učebna s celou řadou výukových programů pro žáky 1.st. základní školy, učebna výtvarné výchovy a jazyková učebna. Ve škole je rovněž samostatná třída školní družiny. U školy je u školy je školní zahrada s moderními dřevěnými a kovovými herními prvky a nově vybudované hříště pro volejbal, basketbal a vybíjenou. V blízkosti školy je cvičebna. Ve škole mají možnost žáci bruslit na přírodním kluzišti, pro všechny žáky školy jsou k dispozici běžky.

Kontakt:
Pivovarská 141, 398 52 Nadějkov
tel. 381 272 135 (záznamník), mobil: 739 234 509 (ZŠ) 731 486 246 (MŠ)
e-mail: zsnadej.sekretariat@volny.cz
ředitelka: Mgr. Regina Mihulová

Školská rada:

za rodiče Markéta Hrušková, za školu Tereza Juskovičová, za obec Petra Dohnalová.

 

Web školy - informace o vyučování, akcích a projektech školy, kroužky,  vybavení školy, provoz mateřské školky, pracovníci školy, ceník školní jídelny.