Home   ›   O obci   ›   Spolky   ›   Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí   ›    

Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí

Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí, neboli zkráceně OSNO, vznikl v létě 2010 za účelem podpory rozvoje a zvelebování Nadějkovska. Členové spolku usilují o zlepšování estetického vzhledu obce, osad i samot, jakož i krajiny okolní, o povznesení kulturní a o ochranu přírody a krajiny, aby prostředí pro obyvatele zdejší a návštěvníky z krajin blízkých i dalekých příjemné bylo.

Spolek pořádá například Martinskou slavnost, zpívání u vánočního stromku, maškarní bál, dílny pro děti, věnuje se vysazování alejí a obnově starých cest.

Odkazy: