Home   ›   Úřední   ›   Obecní úřad   ›    

Obecní úřad

Zaměstnanci

 • Starosta uvolněný:  Ing. Arnošt Novák, e-mail:  starosta@nadejkov.cz , tel.  381 272 117 úřad, 603 208 149 mobil
 • Správce obecního majetku:  Stanislav Benda, tel.  381 272 117 úřad, 732 264 984 mobil, 381 272 044 domů
 • Účetní  a matrikářka: Marcela Chocholatá, e-mail:  ucetni@nadejkov.cz , tel.  381 272 117 úřad

V úřední době je na úřadě vždy přítomna paní účetní, jednání se starostou a panem Bendou si, prosím, domluvte předem.

Služby a ceník:

 • kopírování, tisk (stejné služby nabízí i knihovna) - A4 černobíle jednostranně 2 Kč, oboustranně 3 Kč, A3 4 Kč, resp. 6 Kč
 • nahlížení do matriky - 20 Kč
 • vyhotovení stejnopisu matričních dokladů - 100 Kč
 • ověření podpisu - 30 Kč
 • ověřování listin - 30Kč / stránka
 • přihlášení trvalého pobytu - 50 Kč, formuláře si vyzvednete na úřadě
 • změna jména a příjmení (ze závažných důvodů)
 • uzavření manželství - poplatek se platí pouze v případě, že se obřad koná mimo obřadní síň obce (1000 Kč)
 • povolení nebo ohlášení kácení stromu - 100 Kč, formulář
 • žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • výpisy z Czech pointu

Žádosti o občanské průkazy, pasy a řidičské průkazy vyřizuje Městský úřad v Táboře.

Podrobné informace o tom, jak řešit různé životní situace (jaké formuláře a doklady potřebujete, lhůty k vyřízení žádostí apod.), najdete na stránkách ministerstva vnitra - občan na úřadě.

Kontakt

Obec Nadějkov
Náměstí Prokopa Chocholouška 6
398 52 Nadějkov
mapka
 • email: urad/nadejkov.cz
 • telefon: 381 272 117
 • telefon správce obecního
  majetku:
  732 264 984
 • telefon starosty: 603 208 149
 • identifikátor datové schránky: jzubcm6
 • číslo účtu: 705775359/0800

Úřední hodiny

Pondělí: 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Středa: 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00
Čtvrtek:  7.30 - 12.30

Mimo úřední hodiny nezaručujeme
možnost úředního jednání.

Czech POINT

Venkovská tržnice