Home   ›   Turistika   ›   Příroda   ›    

Příroda

Celé území obce se nachází v přírodním parku Jistebnická vrchovina.

Přírodní park Jistebnická vrchovina je chráněné území, které bylo vyhlášeno postupně v Jihočeském a Středočeském kraji. Byl zřízen na ochranu členité kopcovité krajiny, kde se střídají pole, louky a lesíky a kde se vyskytuje množství malých vodních ploch a toků.

V krajině vzniklé dlouhodobým tradičním hospodařením zůstává hlavní aktivitou extenzivní zemědělství. Kulturní krajina s vyváženou mozaikou krajinných segmentů s poměrně malou dotčeností masové rekreace a průmyslu, vysoká biodiverzita s velkým turistickým potenciálem. Posláním přírodního parku Jistebnická vrchovina je zachovat krajinný ráz s významnými přírodním a estetickými hodnotami, nenarušit historické hodnoty osídlení a krajinnou architekturu. Nejvyšším vrcholkem Jistebnické vrchoviny je Javorová skála u Cunkova (osada obce Jistebnice), nejvyšší bod Táborska - 722,6 m n. m.

Přírodní památkou byl vyhlášem rybník Zeman u Pohořelice, památnými stromy jsou buky v Hubově a Pohořelici a lípa v Mozolově

V letech 2004-2006 probíhal na Nadějkovsku biologický průzkum, zaměřený na popsání chráněných druhů rostlin, ptáků, obojživelníků a plazů. Z ohrožených a silně ohrožených druhů  zde byly nalezeny

  • rostliny: vachta trojlistá, prstnatec májový,  kosatec sibiřský, dřípatka horská a třtina nachová
  • ptáci: krahujec obecný,  ťuhýk obecný, krutihlav obecný, křepelka polní, vlaštovka obecná, rorýs obecný, bramborníček hnědý, lejsek šedý a kopřivka obecná
  • obojživelníci: čolek obecný, ropucha obecná, rosnička zelená, skokan krátkonohý; ústní podání: blatnice skvrnitá, kuňka obecná
  • plazi: užovka obojková,  ještěrka živorodá, slepýš křehký; ústní podání: zmije obecná
  • z ryb se  Nadějkovském potoce ryb vyskytuje pstruh obecný potoční, mřenka mramorovaná, hrouzek obecný
  • mimo výše uvedené druhy obojživelníků byl na vodních plochách zjištěn i hojný výskyt vodních bezobratlých (znakoplavka obecná, klešťanka obecná, bodule obecná, splešťule blátivá, zástupci čeledi potápníkovitých, larvy vážek apod.)

Soubory ke stažení

  • Biologický průzkum Nadějkovska a Jistebnicka, zaměřený na území potenciálního úložiště radioaktivního odpadu (závěrečné shrnutí)
Nápověda:   Jak zobrazit tyto dokumenty?
pro správné zobrazení souborů můžete použít tyto programy:

Města a obce v okolí

Turistické cíle