Home   ›   O obci   ›   Spolky   ›    

Spolky

Skauti

10. 9. 2017
Nadějkovští skauti patří do oddílu Nadějkov-Sepekov a pod středisko Třináctka Opařany. Se skauty ze Sepekova podnikáme některé akce společně - například víkendové výpravy nebo letní tábor. Do našeho oddílu se mohou přihlásit všechny místní děti ve věku ZŠ, to znamená 6 - 15 let. Schůzky se konají každý pátek od 16:20 do 18:20 hodin ve skautské klubovně na faře nebo venku.    celý článek ...

Sbor dobrovolných hasičů

Dobrovolní hasiči mají své sbory v Nadějkově, Brtci, Petříkovicích a Starcově Lhotě. Komě toho, že zasahují u požárů, pořádají hasičské soutěže, akce pro děti a plesy.    celý článek ...

T.J.Sokol Nadějkov

V rámci T.J. Sokol působí oddíl rekreačního sportu (volejbal, hokej) a oddíl fotbalu. Další možnosti sportovního vyžití v obci nabízí oddíl gymnastiky pro děti a cvičení aerobiku pro ženy a dívky.    celý článek ...

Včelaři

Včelařský spolek v Nadějkově byl založen v roce 1932. Dnes má šestnáct členů, kteří na sedmnácti stanovištích pečují o sedmdesát sedm produktivních včelstev.    celý článek ...

Myslivecké sdružení

Myslivecká sdružení působí v Nadějkově dvě: MS Nadějkov a MS Větrov.    celý článek ...

Divadelní a osvětový spolek Fikar

1. 1. 1999
Ochotnický spolek, který se stará o kulturní a společenský život v obci. Hraje divadlo v obci i po okolí, zve divadelní soubory k hostování v Nadějkově, pořádá koncerty, výstavy.    celý článek ...

Zachovalý kraj, zapsaný spolek

2. 1. 2015
byl založen v lednu r. 2001 na základě petice občanů Nadějkova proti plánované výstavbě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu poblíž nedalekých Chyšek a Vlksic. Cílem sdružení je zachování a rozvíjení přírodních a estetických hodnot zdejší krajiny, ochrana přírody a kulturních památek.    celý článek ...

Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí

Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí vznikl v létě 2010 za účelem podpory rozvoje a zvelebování Nadějkovska. Členové spolku usilují o zlepšování estetického vzhledu obce, osad i samot, jakož i krajiny okolní, o povznesení kulturní a o ochranu přírody a krajiny, aby prostředí pro obyvatele zdejší a návštěvníky z krajin blízkých i dalekých příjemné bylo.    celý článek ...

Přátelé Chlístova

Členové sdružení se starají o pěkný vzhled této osady a bojují s provozovateli místní nelegální motokrosové tratě.    celý článek ...

Přátelé Vratišova

je neformální sdružení obyvatel této nadějkovské osady. Pořádají Hubertskou jízdu, pěší i cyklistické výlety, turnaje ve volejbale a tradiční čarodějnice.    celý článek ...