Home   ›   Turistika   ›   Turistické cesty   ›   Naučná stezka   ›    

Naučná stezka

Naučná stezka Nadějkovsko prochází západním a jižním okolí obce. Informační tabule na jejích 15 zastávkách dokumentují historii obce a okolí, připomínají osobitý ráz krajiny a bohatou druhovou rozmanitost rostlin a živočichů. První tabule je umístěna na průčelí fary, značení stezky (bílé čtverečky se šikmým zeleným pruhem) začíná na dolním okraji náměstí. Stezka měří celkem přibližně 13,5 km, ale je možné ji rozdělit na dva okruhy:

  • první okruh: zastávky 1. - 8., ze zastávky č. 8 se vrátit po silnici do Nadějkova
  • druhý okruh: zastávky 8. - 15.

Upozornění: v červenci, srpnu a září se na některých místech stezky (za zastávkami č. 7 a 13) pase dobytek, takže může bý přehrazena ohradníkem. Prosíme návštěvníky stezky:

  • v ohradníku jsou "vrátka" (kovový háček a očko), prosíme, ZAVÍREJTE JE po sobě
  • choďte po pastvině na té straně ohradníku, kde není stádo
  • máte-li s sebou psa, veďte jej na vodítku

Děkujeme za pochopení!

V září 2006 byla naučná stezka doplněná rodinným okruhem přes les Řeháčkovinu. Začíná a končí u školy, na asi 1,5 km dlouhé cestě je 7 zastávek s informačními tabulemi (stará řemesla, život lesa a louky, o mléku a medu...) a herními prvky (hrazda, můstek, kladina, špalky, houpačka a domeček). Houpačka a hrazda jsou momentálně v opravě.

Obnovená cesta Homolská není značená. Začíná v ulici Nová, vede přes bývala obecní draha okolo vrchu Na Homolích a připojuje se na cestu Nadějkov - Boučí - Starova Lhota (žlutá turistická značka).

Připomínky ke stezkám (poškozené tabule, špatné značení) pište, prosím, na adresu knihovna@nadejkov.cz nebo volejte na tel. 737 166 733

 

Odkaz:

Fotografie ze stezky - květen 2014

Stezka pro kačery

Města a obce v okolí

Turistické cíle